کارخانه حریری نسخه اودو 14.0+e-20210531

اطلاعات درباره‌ی کارخانه حریری instance of Odoo, the ERP متن باز.

نصب برنامه‌ها

فروش
از پیش‌فاکتور به فاکتورها
صدورفاکتور
فاکتورها و پرداخت‌ها
وب‌سایت
سازنده وب‌سایت سازمان
موجودی‌انبار
Manage your stock and logistics activities
حسابداری
Manage financial and analytic accounting
خرید
Purchase orders, tenders and agreements
پروژه
Organize and plan your projects
فروش اینترنتی
محصولات خود را آنلاین بفروش
تولید
ساخت سفارشات و BOM‌ها
زمان‌برگ‌ها
Track employee time on tasks
هزینه‌ها
Submit, validate and reinvoice employee expenses
استودیو
ایجاد و سفارشی‌کردن برنامه‌های اودوو شما
مدارک
مدیریت مدارک
مرخصی
تخصیص مرخصی و دنبال کردن درخواست مرخصی
کارکنان
متمرکزسازی اطلاعات کارکنان
تعمیرونگهداری
Track equipment and manage maintenance requests
امضا
Send documents to sign online and handle filled copies
میزکمک
Track, prioritize, and solve customer tickets
کیفیت
کنترل کیفیت محصولات‌تان
برنامه‌ریزی
مدیریت برنامه‌های کارکنان خود را
پاک‌کردن داده‌ها
به راحتی داده‌های متنی در چندین رکورد را فرمت کنید. رکوذدهای تکراری را پیدا کنید و به راحتی آنها را با هم ادغام کنید.
گفتگو
چت، دروازه پست الکترونیکی و کانال خصوصی
مخاطبان
متمرکزسازی دفترچه آدرس‌تان
تقویم
جلسات کارکنان برنامه "
مصوبات
ایجاد و معتبرسازی درخواست مصوبه
گزارش تلفیقی
همه آنچه شما برای تلفیق مالی نیاز دارید
قرار ملاقات
برنامه‌ریزی قرار ملاقات با مشتریان
تعمیرات
آسیب دیده را ترمیم محصولات
یادداشت‌ها
Organize your work with memos
VOIP
با استفاده از یک سیستم VOIP تماس بگیر
حقوق‌ودستمزد
Manage your employee payroll records
قراردادهای کارکنان